Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Witryny

W Internecie można spotkać wiele witryn poświęconych szeroko rozumianej edukacji. Poniżej zamieszczam hiperłącza do tych najbardziej znanych.

Lp. Witryny Adres
1 Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
2 Kuratorium Oświaty w Szczecinie www.kuratorium.szczecin.pl
3 Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadgimnazjalna/nabor
4 Nabór do szkół ponadgimnazjalnych https://nabor.pcss.pl
5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu www.oke.poznan.pl
6 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie www.zcdn.edu.pl
7 Portal Nauczyciel.pl nauczyciel.pl
8 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie www.oeiizk.waw.pl
9 Szkoła.net www.szkola.net
10 Najlepsze miejsce w sieci do nauki oprogramowania www.youngcoder.eu
11 Portal o nowoczesnej edukacji www.edunews.pl
12 Encyklopedia Onet http://zapytaj.onet.pl/encyklopedia/index.html
13 Encyklopedia Internautica encyklopedia.interia.pl
14 Leksyka.pl www.leksyka.pl
15 Sciaga.pl - edukacyjna baza wiedzy www.sciaga.pl
16 Platforma e-Learningowa Centrum KISS centrum.kiss.pl/egzaminy_probne.html
17 Gazeta.pl www.gazeta.pl/edukacja
18 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów www.oeiizk.waw.pl
19 Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl
20 Komputer w szkole - serwis dla nauczycieli www.oeiizk.edu.pl
21 eduinfo - serwis dla nauczycieli www.eduinfo.pl
22 Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli scholaris.pl
23 Pomoc techniczna Microsoft support.microsoft.com
24 Serwis poświęcony technologiom sieciowym Tech-portal.pl.
25 ECDL, Użytkowanie komputerów - Jacek Wesolowski www.jama.edu.pl
26 Witryna Microsoft Office Online office.microsoft.com/pl-pl/default.aspx
27 Witryna Microsoft www.microsoft.com/pl/PL/default.aspx
28 Witryna Microsoft TechNet http://technet.microsoft.com/pl-pl/default.aspx
29 Pracownia garncarska
Urszula Pietrzak
www.pracowniagarncarska.pl

 
Copyright © Szczecin 2019 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl