Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL – testy próbne i materiały do modułu A4

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł A4 Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu A4, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu A4 - Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna (Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przed rozwiązywaniem testu pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 1,12 MB) i rozpakuj, np. do folderuPulpit.

Test 2

1. Otwórz plik Odpowiedzi.pptx.Prezentacja przygotowana dla dzieci powinna:
a) zawierać tekst, wykres, diagram,
b) zawierać efekty audio, animacje, rysunki i niewiele tekstu,
c) zawierać wzory i tabele,
d) nie zawierać koloru pomarańczowego i zielonego.
Odpowiedź (a, b, c, lub d) wpisz w polu Pytanie 1, pliku Odpowiedzi.pptx.

2. Czytelność prezentacji wyświetlanej na dużej sali wykładowej można zwiększyć:
a) stosując większą czcionkę,
b) robiąc większe odstępy pomiędzy poszczególnymi elementami,
c) zwiększając kontrast między tłem a treścią,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Odpowiedź (a, b, c, lub d) wpisz w polu Pytanie 2, pliku Odpowiedzi.pptx.

3. Aby wzmocnić siłę przekazu nie należy stosować w prezentacji:
a) tylko jednego szablonu,
b) wykresu i schematu organizacyjnego,
c) wzorów i tabel,
d) czcionek bezszeryfowych, np. Aria, Werdana.
Odpowiedź (a, b, c, lub d) wpisz w polu Pytanie 3, pliku Odpowiedzi.pptx.

4. Harmonię do prezentacji wprowadza stosowanie:
a) szablonów,
b) czcionek szeryfowych,
c) wielu stylów graficznych,
d) tylko białego tła.
Odpowiedź (a, b, c, lub d) wpisz w polu Pytanie 4, pliku Odpowiedzi.pptx.

5. Otwórz szablon programu PowerPoint o nazwie Prezentacja ECDL.potx, znajdujący się w folderze roboczym. Modyfikuj szablon slajdu Dwa elementy zawartości tak, aby tekst w polu Tytuł był pisany czcionką Arial, wielkości 48 pt, w kolorze ciemnoniebieskim. Do stopki każdego slajdu wstaw automatycznie aktualizowaną datę, tekst Szczecin 2015 oraz numer slajdu. Zapisz plik jako dokument programu PowerPoint pod nazwą Prezentacja ECDL.pptx.

6. Do dokumentu Prezentacja ECDL.pptx wstaw nowy slajd w układzie Dwa elementy zawartości. Wprowadź tytuł ECDL Profile. W lewej części slajdu wstaw listę wypunktowaną w kolejności: Moduły BASE, Moduły STANDARD, Moduły ADVANCED.

7. Do listy wypunktowanej dodaj dowolną animację tak, aby tekst listy zmieniał po animacji kolor na ciemnoniebieski. Ustaw kolejność animacji listy wypunktowanej tak, aby elementy listy pokazywały się kolejno od ostatniego do pierwszego po kliknięciu myszką.

8. Na slajdzie drugim pod listą wypunktowaną wstaw kształt Objaśnienie w chmurce z tekstem Źródło:, który będzie hiperłączem do witryny http://ecdl.pl/. Zmień położenie kształtu tak, aby znajdował się w odległości 3 cm poziomo w lewo i 14 cm pionowo w dół od lewego górnego narożnika.

9. Wstawiony kształt wypełnij teksturą Pergamin, ustaw format 3-W ze skosem, efekt oświetlenia - kąt 200o, przeźroczystość 45%. Do kształtu zastosuj dowolną animację z dźwiękiem.

10. W prawej części slajdu drugiego, wykorzystując narzędzie SmartArt wstaw Listę pozycji o różnych szerokościach zwierającą kolejno teksty:
• A1- Zaawansowane przetwarzanie tekstów,
• A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne,
• A3 - Zaawansowane użytkowanie baz danych,
• A4 - Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna.

11. Do listy pozycji zastosuj animację tak, aby poszczególne elementy pojawiały się kolejno w odwrotnej kolejności.

12. Zmień układ slajdu pierwszego na Obraz z podpisem. Wstaw do slajdu obraz z pliku Szkolenie,jpg oraz podpis Szkolenie ECDL. Zmień obraz kolorowy na obraz w odcieniach szarości. Zmień rozmiar obrazu tak, aby wysokość wynosiła 70% rozmiaru oryginalnego.

13. Zastosuj tylko dla pierwszego slajdu gradientowe wypełnienie tła, typ Ścieżka, ustawiając przeźroczystość i jasność na 10%.

14. Zapisz w folderze roboczym do pliku o nazwie ECDL szkolenie.jpg w formacie jpeg pierwszy slajd prezentacji.

15. Wstaw nowy slajd w układzie Tylko tytuł. W polu Tytuł wpisz tekst ECDL Profile – opis. Wklej do slajdu, z zachowaniem formatu treść dokumentu Opis.docx, znajdujący się w folderze roboczym. Wprowadź korektę rozmiaru wstawionego pola tekstowego, wyjustuj tekst.

16. Zmień dla całej prezentacji opcje efektu przejścia na Odkrywanie, czas trwania 2 sekundy, przejście do następnego slajdu po 20 sekundach lub przy kliknięciu myszką.

17. Bezpośrednio po slajdzie trzecim wklej slajd z prezentacji Moduły BASE.pptx znajdującej się w folderze roboczym. Zachowaj formatowanie źródłowe. Przenieś parametry animacji listy wypunktowanej ze slajdu drugiego na tekst listy wypunktowanej slajdu czwartego.

18. Wstaw nowy slajd w układzie Tylko tytuł. Do slajdu wklej zakres komórek A2:C6 z arkusza Egzaminy znajdującego się w pliku Wykres.xlsx, tak by zmiany wprowadzane w tym zakresie komórek w arkuszu były automatycznie widoczne także na slajdzie.

19. Do slajdu piątego wstaw obraz z pliku Kwiatek.jpg znajdującego się w folderze roboczym jako tło. Ustaw przezroczystość na 50%.

20. Wstaw nowy slajd. Na podstawie danych zawartych w arkuszu Egzaminy w skoroszycie Wykres.xlsx, utwórz wykres kolumnowy grupowany. Wprowadź dowolną animację dla serii wykresu. Zapisz i zamknij prezentację.

Wszelkie dane zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi danymi jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2019 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl