Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Straszne rekolekcje

Witryny

W Internecie można spotkać wiele witryn poświęconych religii.

Lp. Witryny Adres
1 Magazyn „STACJA7.PL” https://stacja7.pl/
2 Katolik.pl - Spowiedź http://www.spowiedz.katolik.pl/

Via Dolorosa

Modlitwa za Szkołę Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła.

Każdego, komu bliskie jest dzieło Szkoły Maryi zachęcamy do codziennej modlitwy w jej intencji. Modlitwę nazwaną „Via Dolorosa” („Droga Krzyżowa”) odmawia się codziennie o godzinie 2100 czasu polskiego (w pozostałych krajach o godzinie jej odpowiadającej). Via Dolorosa jest jakby „duszą” Szkoły Maryi, bardzo ważną jej częścią, bez której szkoła nie mogłaby się rozwijać.

Maria Regina Mundi,
Maria Mater Ecclesiae,
Tibi Assumus, Tui Memores,
Vigilamus, Vigilamus.
(powtarzamy 3-krotnie)

Maryjo Królowo Świata,
Maryjo Matko Kościoła,
Jesteśmy z Tobą, Pamiętamy o Tobie,
Czuwamy, Czuwamy.
 


 

Przykłady konferencji głoszonych podczas sesji  
Krok I - część 2 Krok 2
 

Copyright © Szczecin 2021 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl